πόρτες διαμερισμάτων classic

Classic

Για αυτούς που επιμένουν κλασικά.Η επένδυση

έχει πάχος 6mm και το παντογαρφικό σχέδιο

γίνεται με διπλό εργαλείο πάχους 2cm. Το

υλικό του φιλμ καλύπτει και τα σημεία χάραξης

παρουσιάζοντας τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα

χωρίς διχρωμίες.

Χρωματολόγιο

Περισσότερα Σχέδια